bn:13311579n
Noun Concept
EN
No term available
KY
Энерготехнологиялык өндүрүш — сырттан энергия албай эле, химиялык реакциянын өзүнүн энергиясын пайдалануу аркылуу химиялык процесси ишке ашыруу менен өндүрүштү уюштуруу. Wikipedia
Relations
Sources