bn:13865406n
Noun Concept
EN
underground railway station  underground train station
CA
Les Estacions subterrànies són estacions ferroviàries que estan situades en túnels de vies fèrries, sota del nivell de la superfície.La majoria són estacions de trens de rodalia, i estan situades a sota dels centres de les grans ciutats. Wikipedia
Relations
Sources