bn:14003528n
Noun Concept
EN
doctoral thesis  doctoral dissertation  Ph. D. dissertation  Ph. D. thesis  Ph.D. dissertation
SQ
Studim i gjerë që mbrohet përpara një këshilli shkencor për të marrë një gradë shkencore Wikidata
Relations
Sources