bn:14090545n
Noun Concept
EN
p-adic integer
PL
Liczby p-adyczne całkowite są rozszerzeniem pojęcia liczb całkowitych i szczególnym przypadkiem liczb p-adycznych. Wikipedia
Relations
Sources
HAS KIND
DIFFERENT FROM
Wikidata