bn:14352998n
Noun Concept
EN
administrative territorial entity of Israel
HY
Իսրայելի պետությունը բաժանված է 6 վարչական մարզերի, որոնք կոչվում են «մեհոզոթ» ։ Wikipedia
Relations
Sources