bn:14503994n
Noun Named Entity
EN
Diputación Provincial de Valladolid  Diputacion Provincial de Valladolid
CA
La Diputació de Valladolid és l'òrgan institucional propi de la província de Valladolid al qual corresponen diferents tasques administratives i executives. Wikipedia
Relations
Sources