bn:14771983n
Noun Named Entity
EN
Hands of God
BG
Ръцете на Сварог е вид представяне на кръст. Wikipedia
Relations
Sources