bn:14843116n
Noun Concept
EN
death deity  death god  death goddess
HY
Մահվան աստվածներ, տարբեր կրոնների ատվածություններ, կապված մահվան, հոգիների ուղեկիցների, հանդերձյալ աշխարհի հետ։ Wikipedia
Relations
Sources
IS A
DOMAIN OF SAINT OR DEITY
Wikidata
Wikidata Alias