bn:14854769n
Noun Concept
EN
shooting  film shooting  filming  movie shooting  recording
HY
Կինոնկարահանում, կինոնկարի ստեղծման կարևոր փուլ, որը գեղարվեստական, ստեղծագործական և միաժամանակ արտադրատեխնիկական պրոցես է։ Wikipedia
Relations
Sources
DESCRIBED BY SOURCE
DIFFERENT FROM
FACET OF
PRACTICED BY
PRODUCT OR MATERIAL PRODUCED