bn:14854769n
Noun Concept
EN
shooting
HY
Կինոնկարահանում, կինոնկարի ստեղծման կարևոր փուլ, որը գեղարվեստական, ստեղծագործական և միաժամանակ արտադրատեխնիկական պրոցես է։ Կինոնկարի ստեղծմանը մասնակցում են նկարահանող խմբի հիմնական անձնակազմը, ինչպես նաև կինոստուդիայի արաադրամասերի և բաժինների աշխատակիցներ՝ բեմադրող ռեժիսորի ղեկավարությամբ։ Կինոնկարահանումն իրականացվում է կինոնկարահանման ապարատի, երբեմն նաև հատուկ սարքավորումների օգնությամբ։ Տարբերում են տաղավարային, շրջիկ և բնության մեջ կատարվող կինոնկարահանում։ Նկարահանման պրոցեսում մեծ նշանակություն ունի լուսավորումը, որը նկարահանվող օբյեկտի ֆակտուրայի դրսևորման, գուներանգության փոփոխման, տարածականության հաղորդման, ինչպես նաե հատուկ էֆեկտների ստեղծման համար է։ Տեխնոլոգիական տեսակետից կինոնկարահանում լինում է սինխրոն և համր ։ Wikipedia
Relations
Sources
DESCRIBED BY SOURCE
FACET OF
PRACTICED BY
Wikidata