bn:14928205n
Noun Concept
EN
number sequence  numerical sequence  sequence  sequence of numbers
HY
Թվային հաջորդականություն, թվային տարրերի հաջորդականություն, մաթեմատիկական անալիզի հիմնական դիտարկման առարկա։ == Սահմանում == Օբյեկտների կարգավորված ցանցը կոչվում է հաջորդականություն: == Եղանակներ == Գոյություն ունի հաջորդականության տրման երեք առավել կարևոր եղանակ՝ անալիտիկ, բառային նկարագրով և ռեկուրենտ: === Հաջորդականության տրման անալիտիկ եղանակ === Սահմանում 1. Wikipedia
Relations
Sources