bn:15076462n
Noun Concept
EN
educator  teacher
SQ
Edukatori është personi i autorizuar për Edukimin e një apo me shume personave. Wikipedia
Relations
Sources