bn:15490688n
Noun Concept
EN
accused
CS
Obviněný je nejobecnější označení osoby, proti které se vede trestní stíhání, stojí stranou trestního řízení. Wikipedia
Relations
Sources