bn:15684207n
Noun Named Entity
EN
No term available
FA
زبان‌های ایران مرکزی یا گویش‌های مرکز ایران به گروهی از زبان‌های ایرانی شاخهٔ شمال غربی گفته می‌شود که از قدیم در برخی از شهرها و روستاهای مرکز ایران رایج بوده‌است. Wikipedia
Relations
Sources