bn:15854026n
Noun Concept
EN
radio electronics
HY
Ռադիոտեխնիկա, գիտության և տեխնիկայի ճյուղ, որի խնդիրներն են․ բարձր հաճախային ազդանշանների ստացումը և հաղորդումը ազատ էլեկտրամագնիսական ալիքների տեսքով, այդ ազդանշանների ընդունումը, մշակումը և օգտագործումը։ Էլեկտրամագնիսական ալիքների ռադիոտիրույթն ընդգրկում է տասնյակ հազարավոր կմ-ից մինչև մմ-ի տասնորդական մասերի երկարության ալիքները։ == Ճյուղեր == Ռադիոտեխնիկաի մասնաճյուղերն են. Wikipedia
Relations
Sources