bn:16158386n
Noun Concept
EN
World Bank Administrative Tribunal
NL
Het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Wereldbank is een gerechtshof inzake arbeidsrechtelijke aangelegenheden rond de circa 10.000 medewerkers van de Wereldbank. Wikipedia
Relations
Sources
IS A
PART OF
Wikidata Alias
EN