bn:16241759n
Noun Concept
EN
idiom
BG
Идио́мът е социолингвистичен понятиен термин получил разпостранение през 20 век. Wikipedia
Relations
Sources