bn:16279246n
Noun Concept
EN
No term available
NL
Noordhoeks is een dialect van de Friese taal dat wordt gesproken in het noordoosten van de provincie Friesland in het gebied dat ruwweg wordt begrensd door de Waddenzee in het noorden, het Lauwersmeer in het oosten, de lijn Engwierum-Dokkum-Birdaard-Leeuwarden in het zuiden en Het Bildt in het westen. Wikipedia
Relations
Sources