bn:16334931n
Noun Concept
EN
aggregator
CS
Agregátor je označení pro webovou stránku či počítačový software, který shromažďuje jeden typ informace z různých zdrojů. Wikipedia
Relations
Sources