bn:16383306n
Noun Concept
EN
Clarisses urbanistes
CA
Les Clarisses Urbanistes són monges de l'Orde de Santa Clara fundat per Santa Clara d'Assís en 1212 que van adoptar la regla suavitzada en el seu rigor pel papa Urbà IV en 1263. Wikipedia
Relations
Sources