bn:16599979n
Noun Named Entity
EN
No term available
PL
Europa Południowa - część Europy wyróżniana jako region w regionalizacji fizycznogeograficznej Europy zgodnej z Uniwersalną Klasyfikacją Dziesiętną Międzynarodowej Federacji Dokumentacji. Wikipedia
Sources