bn:16794987n
Noun Concept
EN
Magister Artium
NL
Magister artium, ook wel liberalium artium magister was in de Europese middeleeuwen en vroegmoderne tijd een academische graad en een titel voor studenten die een opleiding in de artes liberales hadden voltooid. Wikipedia
Relations
Sources