bn:16859091n
Noun Named Entity
EN
urban area in Denmark
DA
I det følgende behandles bybegrebet og de forskellige bebyggelsesformer. Wikipedia
Relations
Sources