bn:17059452n
Noun Concept
EN
syntactic function
CA
La funció sintàctica és el paper que té un determinat sintagma o categoria de l'oració segons la posició que ocupa o la relació que té amb els altres elements de la frase. Wikipedia
Relations
Sources