bn:17126527n
Noun Concept
EN
architectural element  architectonical element  architectural elements  architectural feature  architectural features
CA
Un element arquitectònic és cadascuna de les parts estructurals, funcionals o decoratives d'una obra arquitectònica que, generalment, té una funció de sosteniment. Wikipedia
Relations
Sources