bn:17126527n
Noun Concept
EN
architectural element  architectonical element  architectural elements  architectural feature  architectural features
CA
Un element arquitectònic és cadascuna de les parts funcionals o decoratives d'una obra arquitectònica, de manera que cada un d'ells funcionaria com una paraula del llenguatge arquitectònic del que l'arquitectura en seria la sintaxi.L'objecte de l'arquitectura és la creació d'espais arquitectònics, habitualment mitjançant el cobriment d'un espai. Wikipedia
Relations
Sources