bn:17286910n
Noun Concept
EN
Fylke
DA
Et fylke er en norsk regional administrativ enhed med et vist selvstyre, svarende til et dansk amt. Wikipedia
Relations
Sources
Wikidata
EN