bn:18142146n
Noun Concept
EN
fossil record
CS
Slovní spojení fosilní záznam označuje souhrn všech informací načerpaných z nalezených fosílií. Wikipedia
Relations
Sources
HAS PART
Wikidata