bn:18143097n
Noun Concept
EN
Cultural monuments in Dolní Dobrouč
CS
Tento seznam nemovitých kulturních památek v obci Dolní Dobrouč v okrese Ústí nad Orlicí vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Wikipedia
Relations
Sources