bn:18372169n
Noun Concept
EN
No term available
PL
Homonim – rodzaj niediagramowego zadania szaradziarskiego polegającego na odgadnięciu wyrazu lub zwrotu występującego co najmniej dwukrotnie, mającego takie samo brzmienie i pisownię, ale odmienne znaczenia i pochodzenie. Wikipedia
Relations
Sources
DIFFERENT FROM