bn:24129931n
Noun Concept
EN
elephant's trunk  elephant trunk  trunk
CS
Chobot je čichový a hmatový orgán některých živočichů, vzniklý prodloužením a spojením nosu a horního pysku. Wikipedia
Relations
Sources