bn:25028224n
Noun Concept
EN
special means of proof  special methods of proof
CS
Zvláštní způsoby dokazovaní v trestním řízení jsou upraveny v trestním řádu, části první, hlavě V., oddílu třetím, v ustanoveních § 104a, § 104b, § 104c, §104d, § 104e zákona č. 141/1961 Sb. Wikipedia
Relations
Sources