bn:25928430n
Noun Named Entity
EN
Northern Mansi
FI
Pohjoismansi on mansin kielen ainut nykyisin puhuttava murre. Wikipedia
Relations
Sources