bn:26697367n
Noun Named Entity
EN
Labor Caucus
NL
De Labor Caucus is een groepering van verkozenen in de Democratische fractie in het Amerikaans Congres die de belangen van de werkende klasse, de arbeidersbeweging en de vakbonden behartigt. Wikipedia
Relations
Sources