bn:03372606n
Noun Concept
EN
No term available
SQ
Zonë e natyrës së egër është një rajon ku mjedisi natyror është në gjendje të natyrshme; ku ndikimet nga aktivitetet njerëzore janë minimale - d.m.th., si një lloj shkretëtire prandaj edhe mund të quhet gjithashtu një zonë e shkretëtirës ose natyrore. Wikipedia
Sources