bn:05082711n
Noun Concept
EN
relative truth
SK
Relatívna pravda je vlastnosť neúplných poznatkov o skutočnosti, tá zložka poznatkov, ktorá sa počas vývinu poznania môže meniť, spresňovať, nahrádzať novým. Wikipedia
Relations
Sources
PART OF
OPPOSITE OF
Wikidata