bn:11284605n
Noun Concept
EN
absoluth truth
SK
Absolútna pravda je vlastnosť úplného, vyčerpávajúceho poznania skutočnosti, ten aspekt poznatkov, ktorý nemôže byť vyvrátený ani v budúcnosti. Wikipedia
Relations
Sources
PART OF
OPPOSITE OF
Wikidata