bn:06539997n
Noun Concept
EN
No term available
NL
Een vervoerdienst is een dienst die het vervoer van personen, dieren en/of roerende goederen verzorgt. Wikipedia
Relations
Sources
IS A
HAS KIND