bn:17346361n
Noun Concept
EN
No term available
CS
Úval je sníženina obvykle protáhlého tvaru, na jednom nebo obou koncích otevřená. Wikipedia
Relations
Sources