bn:18127538n
Noun Concept
EN
low spot
CS
Sníženina je tvar vhloubený nořící se pod své okolí. Wikipedia
Relations
Sources