bn:18127744n
Noun Named Entity
EN
Matilda of Brandenburg
CS
Matylda Braniborská byla pomořanská vévodkyně z otonské větvě rodu Askánců. Wikipedia
Relations
Sources