bn:17030883n
Noun Concept
EN
geomorphological system
CS
Geomorfologický systém je jednotka nejvyšší úrovně v hierarchickém geomorfologickém členění povrchu Země v podobě, v jakém se toto členění obvykle uplatňuje v Česku. Wikipedia
Relations
Sources